ไม่ว่าคุณจะมีบ้านหลังแรก หลังที่สอง หรือมีบ้านให้แก่คนที่คุณรัก ผ้าม่านนับเป็นส่วนสำคัญของบ้าน ที่จะมา
เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสวยงาม และความภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัย

เบทเทอร์โฮม ตระหนักถึงความรู้สึกของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พิถีพิถันกับการออกแบบ
ตัดเย็บ ติดตั้ง ผ้าม่านทุกขั้นตอน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดมา เป็นเวลากว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการ บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย

ปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งบ้านมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น แต่ เบทเทอร์โฮม จะยังคงยึดมั่นในคุณภาพของผลงาน และใส่ใจกับการให้บริการแก่ลูกค้าตลอดไป


โดยกว่า 20ปี ที่ผ่านมา เบทเทอร์โฮม ได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้าและโครงการดังต่อไปนี้

 • โครงการล้านนาธารา
  • บ้านคุณภาวนา  แสงรัตน์ (เจ้าของโครงการ)
  • บ้านตัวอย่าง
 • โครงการล้านนามนตรา
  • บ้านตัวอย่าง
 • โครงการล้านนาไพน์เนอรี่
  • บ้านตัวอย่าง
 • โครงการบ้านธารดงและกาดฝรั่ง
  • บ้านคุณเรณู  เมฆอุไร (เจ้าของโครงการ)
  • บ้านตัวอย่าง
 • โครงการกรีนวัลเลย์
  • บ้านคุณสมปรารถนา ลิ่วสุวรรณ - มิสเตอร์เยอร์ค
  • บ้านคุณยุพิน - มิสเตอร์สตีฟ โพลาสกี้
  • บ้านผศ.ดร.ณอคุณ - ผศ.ดร.บุญญ์รัศมิ์ สิทธิพงศ์
 • โครงการเชียงใหม่ฟลอร่าวิลล์
  • บ้านคุณวีณา ภัทรประสิทธิ
 • โรงแรมกรีนเลตรีสอร์ท
 • อุทยานการศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์) จ.นครสวรรค์
 • บ้านเจ้าของอัญชลี เคหะภัณฑ์ จ.เชียงราย
 • บ้านเจ้าของโรงงาน พี พี เอส คอนกรีต จ.เชียงใหม่
 • บ้านรศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต จ.เชียงใหม่